Đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội

Bộ GTVT đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Bộ GTVT đề xuất 2 phương án khai thác các đường bay phía Nam ra Hà Nội. Ảnh minh họa GT
Lên top