Để xây dựng trái phép tràn lan, 1 chủ tịch quận của Đà Nẵng bị kỷ luật

Ông Đàm Quang Hưng (người thứ ba từ trái sang) - Chủ tịch quận Liên Chiều Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo.
Ông Đàm Quang Hưng (người thứ ba từ trái sang) - Chủ tịch quận Liên Chiều Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo.
Ông Đàm Quang Hưng (người thứ ba từ trái sang) - Chủ tịch quận Liên Chiều Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo.
Lên top