Để thuộc cấp sai phạm, Giám đốc Sở bị xử lý trách nhiệm

Trụ sở trường Trung cấp nghề - giáo dục thường xuyên Tháp Mười (ảnh:PV)
Trụ sở trường Trung cấp nghề - giáo dục thường xuyên Tháp Mười (ảnh:PV)
Trụ sở trường Trung cấp nghề - giáo dục thường xuyên Tháp Mười (ảnh:PV)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top