Đề thi lớp 10 mở, thí sinh không bị áp lực

Thí sinh thi lớp 10 tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Thí sinh thi lớp 10 tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Thí sinh thi lớp 10 tại TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Lên top