Thanh Hóa:

Để quán karaoke hoạt động, Chủ tịch thị trấn bị đình chỉ công tác

Lên top