Đề phòng bão Damrey, Khánh Hòa cho học sinh nghỉ từ sáng 3.11

Thông báo cho học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ sáng 3.11, được nhiều người chia sẻ trên facebook. Ảnh: D.H
Thông báo cho học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ sáng 3.11, được nhiều người chia sẻ trên facebook. Ảnh: D.H
Thông báo cho học sinh Khánh Hòa nghỉ học từ sáng 3.11, được nhiều người chia sẻ trên facebook. Ảnh: D.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top