Để nước ô nhiễm dầu thải, công ty nước sạch Sông Đà phải bồi thường

Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) biết nước ô nhiễm vẫn cung cấp cho người dân Hà Nội.
Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) biết nước ô nhiễm vẫn cung cấp cho người dân Hà Nội.
Công ty CP Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) biết nước ô nhiễm vẫn cung cấp cho người dân Hà Nội.
Lên top