Để người dân Đà Nẵng không còn thiếu nước sạch

Cục Quản lý Tài nguyên nước kiểm tra thực tế tại các nhà máy nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Cục Quản lý Tài nguyên nước kiểm tra thực tế tại các nhà máy nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Cục Quản lý Tài nguyên nước kiểm tra thực tế tại các nhà máy nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.T
Lên top