Đề nghị xử lý nữ tổng giám đốc đăng clip kỳ thị người Đà Nẵng

Trên mạng xã hội kêu gọi ngưng kỳ thị Đà Nẵng. Ảnh FB Tiên Sa
Trên mạng xã hội kêu gọi ngưng kỳ thị Đà Nẵng. Ảnh FB Tiên Sa
Trên mạng xã hội kêu gọi ngưng kỳ thị Đà Nẵng. Ảnh FB Tiên Sa
Lên top