Đề nghị xử lý nghiêm việc Phòng khám khu vực số 5 tự ý thu các khoản thu

Hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: L.Đ
Hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: L.Đ
Hoạt động khám chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực số 5 (đường Dã Tượng, Nha Trang, Khánh Hòa). Ảnh: L.Đ
Lên top