Đề nghị xử lý nghiêm việc lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Ảnh ĐS
Tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Ảnh ĐS
Tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển. Ảnh ĐS
Lên top