Đề nghị xử lý MC Trác Thúy Miêu vì phát ngôn gây mâu thuẫn, kích động

Bài viết đăng trên FB Trác Thúy Miêu hiện tại đã bị gỡ. Ảnh: Chụp màn hình.
Bài viết đăng trên FB Trác Thúy Miêu hiện tại đã bị gỡ. Ảnh: Chụp màn hình.
Bài viết đăng trên FB Trác Thúy Miêu hiện tại đã bị gỡ. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top