Đề nghị xử lý cán bộ để người bán hàng rong lọt vào khu cách ly

Lên top