Cảng hàng không quốc tế Nội Bài:

Đề nghị xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 3.200 người lao động

Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19 tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19 tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Kiểm tra thân nhiệt phát hiện nhanh COVID-19 tại sân bay Nội Bài. Ảnh ĐT
Lên top