Đề nghị xem xét đầu tư cảng biển gần 2.300 tỉ đồng tại Quảng Ninh

Quảng Ninh kiến nghị đầu tư cảng biển gần 2.300 tỉ đồng tại Móng Cái. Ảnh minh họa GT
Quảng Ninh kiến nghị đầu tư cảng biển gần 2.300 tỉ đồng tại Móng Cái. Ảnh minh họa GT
Quảng Ninh kiến nghị đầu tư cảng biển gần 2.300 tỉ đồng tại Móng Cái. Ảnh minh họa GT
Lên top