Đề nghị xây dựng Hòa Vang thành thị xã trong lòng Đà Nẵng

Hòa Vang đã thay đổi rất nhiều, dần có "hình hài" của đô thị hơn là huyện nông thôn. Ảnh: Hữu Long
Hòa Vang đã thay đổi rất nhiều, dần có "hình hài" của đô thị hơn là huyện nông thôn. Ảnh: Hữu Long
Hòa Vang đã thay đổi rất nhiều, dần có "hình hài" của đô thị hơn là huyện nông thôn. Ảnh: Hữu Long
Lên top