Đề nghị xác minh tàu lạ đâm chìm 2 tàu đánh cá Nghệ An rồi bỏ chạy

Vị trí nơi tàu lạ đâm chìm 2 tàu cá Nghệ An rồi bỏ chạy.  Ảnh: X.H
Vị trí nơi tàu lạ đâm chìm 2 tàu cá Nghệ An rồi bỏ chạy. Ảnh: X.H
Vị trí nơi tàu lạ đâm chìm 2 tàu cá Nghệ An rồi bỏ chạy. Ảnh: X.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top