Đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 với lái xe

Lấy mẫu xét nghiệm cho lái, phụ xe tại Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La. Ảnh GT
Lấy mẫu xét nghiệm cho lái, phụ xe tại Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La. Ảnh GT
Lấy mẫu xét nghiệm cho lái, phụ xe tại Công ty cổ phần xe khách số 1 Sơn La. Ảnh GT
Lên top