Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên đường sắt

Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên đường sắt. Ảnh minh họa GT
Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên đường sắt. Ảnh minh họa GT
Đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên đường sắt. Ảnh minh họa GT
Lên top