Đề nghị truy tố các cá nhân chặt phá rừng, chiếm đất ở vịnh Vân Phong

Núi non ở xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị chặt phá vô tội vạ, hòng chiếm đất.
Núi non ở xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị chặt phá vô tội vạ, hòng chiếm đất.
Núi non ở xã Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị chặt phá vô tội vạ, hòng chiếm đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM