Đề nghị truy thu 651 đối tượng hưởng sai chế độ suốt 20 năm ở Hà Tĩnh

Văn bản tham mưu đình chỉ và truy thu số tiền mà 651 TNXP ở Hà Tĩnh hưởng sai chế độ. Ảnh: Trần Tuấn
Văn bản tham mưu đình chỉ và truy thu số tiền mà 651 TNXP ở Hà Tĩnh hưởng sai chế độ. Ảnh: Trần Tuấn
Văn bản tham mưu đình chỉ và truy thu số tiền mà 651 TNXP ở Hà Tĩnh hưởng sai chế độ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top