Đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện lưu thông

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi phương tiện lưu thông. Ảnh minh họa GT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi phương tiện lưu thông. Ảnh minh họa GT
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Trà Vinh tạo điều kiện thuận lợi phương tiện lưu thông. Ảnh minh họa GT
Lên top