Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đề nghị tiêu hủy 8 tấn cá trong kho đông lạnh nhiễm độc