Đề nghị tháo gỡ cho xe lưu thông trên Quốc lộ 18

Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18. Ảnh LDo
Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18. Ảnh LDo
Chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 18. Ảnh LDo
Lên top