Đề nghị tháo dỡ 2 bức tường kè đá "treo" trên đầu dân

2 bức tường được xây dựng để giữ đất tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa khiến người dân hết sức bất an, lo sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng
2 bức tường được xây dựng để giữ đất tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa khiến người dân hết sức bất an, lo sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng
2 bức tường được xây dựng để giữ đất tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa khiến người dân hết sức bất an, lo sạt lở. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top