Đề nghị tạo điều kiện cho báo chí tác nghiệp trong phòng chống COVID-19

Các PV trẻ Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Các PV trẻ Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Các PV trẻ Báo Lao Động tác nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Tạ Quang
Lên top