Đề nghị tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện

Tuyên truyền người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Tuyên truyền người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Tuyên truyền người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top