Đề nghị tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 dọc biên giới Quảng Trị

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân ở vùng biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân ở vùng biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Tiêm vaccine COVID-19 mũi 2 cho người dân ở vùng biên giới thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HH.
Lên top