Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam

Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa VEC
Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa VEC
Đề nghị tạm dừng thu phí BOT các tỉnh phía Nam. Ảnh minh họa VEC
Lên top