Đề nghị sớm giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo cầu yếu

Xóm Bóng trên QL1C thành phố Nha Trang. Ảnh T.Vũ
Xóm Bóng trên QL1C thành phố Nha Trang. Ảnh T.Vũ
Xóm Bóng trên QL1C thành phố Nha Trang. Ảnh T.Vũ
Lên top