Vụ Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Đề nghị Quảng Nam đắp đập ngăn mặn cho sông Cầu Đỏ

Sông Cầu Đỏ Đà Nẵng bị nhiễm mặn nặng thời gian qua.
Sông Cầu Đỏ Đà Nẵng bị nhiễm mặn nặng thời gian qua.
Sông Cầu Đỏ Đà Nẵng bị nhiễm mặn nặng thời gian qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top