Đề nghị phải báo cáo trước khi tổ chức các chuyến bay đến Nội Bài

UBND TP. Hà Nội yêu cầu phải báo cáo trước khi tổ chức các chuyến bay đến Nội Bài. Ảnh GT
UBND TP. Hà Nội yêu cầu phải báo cáo trước khi tổ chức các chuyến bay đến Nội Bài. Ảnh GT
UBND TP. Hà Nội yêu cầu phải báo cáo trước khi tổ chức các chuyến bay đến Nội Bài. Ảnh GT
Lên top