Đề nghị người lao động chỉ sử dụng một phương tiện cố định để di chuyển

Đề nghị người lao động chỉ sử dụng một phương tiện cố định để di chuyển để phóng tránh dịch bệnh. Ảnh minh họa ĐT
Đề nghị người lao động chỉ sử dụng một phương tiện cố định để di chuyển để phóng tránh dịch bệnh. Ảnh minh họa ĐT
Đề nghị người lao động chỉ sử dụng một phương tiện cố định để di chuyển để phóng tránh dịch bệnh. Ảnh minh họa ĐT
Lên top