Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện chở hàng hỗ trợ miền Trung 

Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện vận chuyển hàng hỗ trợ miền Trung. Ảnh minh hoạ GT
Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện vận chuyển hàng hỗ trợ miền Trung. Ảnh minh hoạ GT
Đề nghị miễn phí BOT cho phương tiện vận chuyển hàng hỗ trợ miền Trung. Ảnh minh hoạ GT
Lên top