Đề nghị lập Hội đồng, đánh giá an toàn các đập, hồ chứa nước ở Lâm Đồng

Hồ chứa nước Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường trong thời gian vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Hồ chứa nước Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường trong thời gian vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Hồ chứa nước Tuyền Lâm, Đà Lạt, Lâm Đồng đang xả lũ thì xuất hiện vệt thấm bất thường trong thời gian vừa qua. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top