Đề nghị làm rõ vụ nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy

Hình ảnh được cho là nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy.
Hình ảnh được cho là nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy.
Hình ảnh được cho là nhân viên xe buýt đánh người trên cầu Vĩnh Tuy.
Lên top