Đề nghị làm rõ thông tin báo chí về Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Vườn hoa TP.Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quản lý, khai thác. Ảnh: Huỳnh Đại
Vườn hoa TP.Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quản lý, khai thác. Ảnh: Huỳnh Đại
Vườn hoa TP.Đà Lạt do Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt quản lý, khai thác. Ảnh: Huỳnh Đại
Lên top