Đề nghị kiểm điểm 2 giám đốc sở trong vụ mua máy xét nghiệm 7,23 tỉ đồng

Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động đặt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động đặt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Hệ thống xét nghiệm Real-time PCR tự động đặt ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top