Đề nghị khởi tố điều tra vụ doanh nghiệp nợ và trốn đóng bảo hiểm

Việc đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Ảnh: H.L
Việc đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Ảnh: H.L
Việc đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Ảnh: H.L
Lên top