Đề nghị khẩn trương xử lý tang vật là 412 lóng, khúc gỗ thông 3 lá

Lên top