Đề nghị hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng xây dựng cây cầu từ năm 2005

Cây cầu Pa Nho được xây dựng từ năm 2005. Ảnh: LC.
Cây cầu Pa Nho được xây dựng từ năm 2005. Ảnh: LC.
Cây cầu Pa Nho được xây dựng từ năm 2005. Ảnh: LC.
Lên top