Đề nghị hỗ trợ phóng viên trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Phóng viên tác nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: PV
Phóng viên tác nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: PV
Phóng viên tác nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top