Đề nghị giải trình vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xây dựng không phép

Công trình không phép của ông Lê Hữu Thành trước khi bị tháo dỡ.  Ảnh: M.Q
Công trình không phép của ông Lê Hữu Thành trước khi bị tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Công trình không phép của ông Lê Hữu Thành trước khi bị tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Lên top