Đề nghị dừng cấp phép vận chuyển hành khách với xe không đạt tiêu chuẩn khí thải

Xe buýt nhả khói đen kịt trên đường phố Hà Nội
Xe buýt nhả khói đen kịt trên đường phố Hà Nội