Đề nghị dời hoặc tháo dỡ trạm BOT Ninh Xuân

Buổi đối thoại dừng lại và chưa đi đến kết quả giải quyết cuối cùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Buổi đối thoại dừng lại và chưa đi đến kết quả giải quyết cuối cùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Buổi đối thoại dừng lại và chưa đi đến kết quả giải quyết cuối cùng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top