Đề nghị đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên

Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
Một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên.
Lên top