Quảng Bình:

Đề nghị điều chỉnh thời gian, hình thức lễ cưới để phòng chống COVID-19

Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tăng cường công tác khử khuẩn môi trường để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tăng cường công tác khử khuẩn môi trường để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lực lượng chức năng tại Quảng Bình tăng cường công tác khử khuẩn môi trường để phòng ngừa dịch COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top