Hà Nam:

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho thượng úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (1990 - 2020) được đề xuất công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm. Ảnh: Công an Hà Nam
Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (1990 - 2020) được đề xuất công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm. Ảnh: Công an Hà Nam
Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh (1990 - 2020) được đề xuất công nhận liệt sĩ và truy thăng quân hàm. Ảnh: Công an Hà Nam
Lên top