Luật Giao thông đường bộ năm 2008 bộc lộ nhiều tồn tại:

Đề nghị có luật mới chặt chẽ, đơn giản, dễ hiểu hơn

Hiện trường một vụ CSGT bị xe húc bất tỉnh. Ảnh: PV
Hiện trường một vụ CSGT bị xe húc bất tỉnh. Ảnh: PV
Hiện trường một vụ CSGT bị xe húc bất tỉnh. Ảnh: PV
Lên top