SẬP NHÀ HÀNG NỔI TRÊN VỊNH VĨNH HY (NINH THUẬN):

Đề nghị Bộ GTVT hướng dẫn, xác định loại hình bè nổi